Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İŞ ANLAŞMASI NEDİR?


İşveren ile çalıştırılacak kişi yahut kişiler arasındaki sözlü veya yazılı sözleşmedir.

İş anlaşması, iki yanlı irade tezahürünün sonucu olabilir, işveren ile hizmete alınacak kişinin ücret ve diğer çalışma koşullarını karşılıklı pazarlıkla kararlaştırmaları gibi.

Önceden işveren tarafından tespit edilmiş koşulları kabul ederek çalışacak kişinin işe giımesi halinde, bir contrat d'adhösion yahut belirtilmiş bir iradeye uyma durumu söz konusudur. Kadrolu boş yerlere yapılan müracaatlarda olduğu gibi.

İş anlaşması kollektif olabilir. Toplu sözleşmelerdeki gibi..

Almancası : Arbeitsvertrag.

Fransızcası : contrat de travail, convention de travail.

İngilizcesi : labour agreement.

(Bk; toplu sözleşme, iş rejimleri).