Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İŞ BANKALARI NEDİR?


Bu kredi kurumlarının ilk önemli örneklerine Fransa'da rastlanmıştır. İş bankalarına örnek olarak 1852 de kurulan Crédit Mobilier, 1872 de kurulan Bangue de Paris et des Pays Bas ve 1904 de kurulan Union Parisienne gösterilebilir. Türkiye iş Bankası ise, karakter itibariyle, bir mevduat bankasıdır. İş bankalarının iki özelliği vardır. i) İş bankaları da, mevduat bankaları gibi, müşterilerin yatırdıkları parayı işleterek çalışırlar. Ancak bunların sermayeleri ve intıvatları yekûnu ile topladıkları mevduat arasındaki oran, mevduat bankalarınınkinden farklıdır. Bangue de Paris et des Pays-Bas nın durumunu göz önüne getirelim. Bu bankanın 1066 sonunda sermayesinin ve ihtiyatlarının toplam: 545 milyon frank idi. Mevduatı ise. 4 milyar 464 milyon frank tutuyordu. Aynı yılda bir mevduat bankası olan Société Génârale'in sermaye ve ihtiyatları toplamı 376 milyon frank, mevduatı ise, 30 milyar franktı. Sermaye ve ihtiyatlar toplamının mevduata oranı Banque de Paris et des Pays-Bas'da % 12.0 Soci4t6 Gânârale'öe ise sadece % 01.2 idi. ii) İş bankaları da, tüccar senedi iskonto etmektedirler. Ancak muamelelerinin ağırlığı, sınai finasman üzerindedir. Bunlar tahvillerin sürümünü aracılık ederek ve katılımlarına büyük fonlar bağlayarak sermaye piyasasında etkili rol oynamaktadırlar. 20. Yüzyılda, mevduat bankalarının gelişme hızı, İş bankalarını hayli geride bırakmıştır. Çeşitli kredi kurumları arasındaki rekabet, mevduat bankası tipinin zaferiyle sonuçlanmıştır. Günümüzde, «iş bankaları» bünyelerini değişen koşullara uydurmaya çalışmaktadırlar. Şubelerini çoğaltmakta ve halk tasarrufuna hitap etmeğe başlamaktadırlar. Hipotekli mesken kredileri açmaktadırlar Tasarruf erbabına ait aksiyon ve tahvil portföylerinin idaresiyle ilgilenmektedirler. Banka hizmetlerini genişletmek ve üsullerinde değişiklik yapmak suretiyle müşteri bağlama çarelerini araştırmaktadırlar. Almancası : Banques d Affaires?.. Fransızcası : banques d'affaires. İngilizcesi : (investment banks). (Bk; mevduat bankaları, «Haute Bangue», yatırını bankaları).