Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İŞÇİ SİGORTALARI NEDİR?


Sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olarak işçilerin hastalık, sakatlık, yaşlılık vb. gibi işsiz kaIma durumlarını parasaI oIarak karşıIamak için yapıIan sigorta.

(Bk; sosyal sigorta).