Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İŞLETİM MALİYETİ NEDİR?


Malzemenin kullanım süresi boyunca işletim maliyeti ile tamir bakım maliyeti toplamından hizmet dışı bırakılma anındaki hurda bedelinin düşülmesi ile elde edilen maliyettir. İngilizcesi; Operating Cost