Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İŞLETME NEDİR?


İnsanların ihtiyaçlarını doğrudan doğruya veya dolayısıyle karşılamak amacı ile işleyen veya işletilen iktisadi birim olarak tanımlanabilir. Böyle bir tanım geniş anlamlıdır. Aile, atelye, fabrika, devlet bu tanıma göre birer işletmedir. Bir iktisadî birimin işletme niteliğine sahip olabilmesi için küçüklüğüne, büyüklüğüne, sürekli olup olmamasına, sahibinin özel veya kamu olmasına bakılmaz. Aranan nitelik bu iktisadî birimin insanların şu veya bu ihtiyacını giderici mal veya hizmet üretiminde bulunmasıdır. İşletmenin bu geniş anlamı yanında bir de dar anlamı vardır. Dar anlamda işletme deyince, teknik bir kuruluş akla gelir ve üretim araçlarının belirli bir mal veya hizmetin ortaya konulması amacı ile plânlı bir biçimde organize edildiği teknik birimlere işletme denir.

Almancası : Unternehmen.
Fransızcası : entreprise.
İngilizcesi : enterprise.