Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İSTİHDAM DENGESİ NEDİR?


Bir ülke ekonomisinde toplan faktör arzı ile toplam faktör talebinin tam istihdam seviyesinde birbirleriyle eşitlendiği bir iktisadi denge durumu.

(Bk: eksik istihdam dengesi, tam istihdam dengesi, Dinamik Enflâsyon modeli).