Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İSTİHDAM ORANI NEDİR?


Çalışanların toplam işgücüne nisbetini belirtmektedir. Örneğin, bir ekonomide istihdam oranı 0.95 ise, toplam işgücünün yüzde 95 i çalışıyor demektir. Bu görünüşüyle istihdam oranı işsizlik oranının tersi anlamına gelmektedir. İktisatçılar genellikle istihdam oranı yerine bunun tersini yani işsizlik oranını tahlillerinde kullanmağı tercih etmektedirler; Almancası : Bezchaftigungsıate. Fransızcası : taux d'emploi. İngilizcesi : employment rstio. (Bk; İstihdam, İşsizlik).