Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İSTİHDAM TEORİSİ NEDİR?


Klasik iktisatçılar ekonomisinin tam rekabet koşulları altında otomatik olarak tam istihdam düzeyinde dengeye geleceğini savunmuşlardır. Bu görüşe göre denge reer milli gelir düzeyini tam istihdam sınırındaki üretim hacmini belirlemektedir.

(Bk; Klâsik İstihdam Teorisi, Keynes'in istihdarr Teorisi. Dinamik Enflâsyon Modeli, tam istihdam eksik istihdam dengesi, Yedek Sanayi Ordusu).