Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İŞTİRA NEDİR?


1. Paranın satın alma gücü, 2. Borçlusu bankanın bulunduğu yerden başka bir yerde olan senetlerin kırdırılması, iskonto ettirilmesi (Bankacılıkta iştira muamelesi).