Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İŞTİRAKLER NEDİR?


İktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketler. (Bk; banka iştirakleri).