Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İSVEÇ EKOLÜ NEDİR?


Kurucusu 1851 - 1926 yılları arasında yaşamış olan Knut Wickselldir. Bu ekolün diğer mensupları Cassel, G. Myrdai, E. Lindhal, S. Ohlin, E. Lundberg gibi tanınmış iktisatçılardır.

K. Wicksell’in önemli iki eseri Geldzins und Gütepreise 1898. İngilizce çevirisi «Interest and Prices» 1936 ve Vorlesungen über Nalioneiökonomie 1913, 1922, ingilizce çevirisi «Lectures on Political Economy» 1935 dir.

Wicksell çağdaş teoriye iki katkıda bulunmuştur. 1. Parasal denge kavramı, 2. Kümülatif vetire kavramı.

İsveç Ekolünün orijinalitesi. Viyana Ekolünün reel görüşü ile Cambridge Ekolünün parasal görüşü arasına bir köprü kurmasıdır.

Say'ın Mahreçler Kanununu tenkit ederek izahlarına başlayan Wicksell, daha sonra Keynes tarafından geliştirilen rnakro teoriye öncülük yapmıştır.

Wicksell'in görüşleri daha sonra G. Myrdai tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. G. Myrdai'ın katkısı ex ante ve ex post kavramlarını iktisat ilmine getirmesidir.

E. Lindhal; intertemporal denge analizleri ile uğraşmış, para politikasının, antisipasyonların tesirini hafifletici, bir karakterde olmasının önemine değinmiştir.

B. Ohlin'in görüşleri Keynes'ü analize çok yakındır. E. Lindberg ise «Parasal denge» yi dinamik bir hale getirmiştir.

İsveç Ekolü yarımda Stockholm iktisatçıları ve Skandinavya Ekolü terimlerinin de kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde, Skandinavya Ekolü nün lideri durumunda bulunan ilim adamı, Ragnar Frish' dir.