Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İYİMSER AKIM NEDİR?


Klâsiklerin bir koludur. Bu ekol, iki Fransız iktisatçısı tarafından temsil edilmektedir: Jean - Baptiste Say ve Frâdöric Bastiat. İyimser Ekol, Malthus'ün ve Fticardo'nun kötümser görüşlerine fikir alanında belirmiş bir tepkidir. İyimser Ekol mensupları Azalan Randımanlar Kanununun, Rant Kanununun, Nüfus Teorisinin ve konjonktür krizlerine konulan teşhislerin tenkitlerini yapmışlardır. Teknolojik ilerlemenin insanlığı refaha götüreceğine inanmışlardır. Ücretlerin asgarî geçim seviyesi civarında dalgalanacağını ve çalışanlara gerçek refah sağlayacak seviyeye çıkamayacağını ileri sürenlere katılmamışlardır. Almancası : optimistische wirtschaftsethische Auffassung. Fransızcası : courant optimiste français. İngilizcesi : French classical economists. (Bk; Jean - Baptiste Say, Frédéric Bastiat).