Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

JAPONYA MERKEZ BANKASI NEDİR?


1882 de kurulmuştur. Merkez Bankasının kurulmasiyle, bir para reformu yapılmıştır. 1885 de, konvertibilite sistemi kabul edilmiş, fakat çoğu zaman uygulanamamıştır. Esnek rezerv sınırları adı verilen bir emisyon karşılığı rejimi uygulanmıştır. Bu sistem altın ankesine ilâveten hazine bonoları ve devlet tahvilleri karşılığında da emisyon yapmak olanağını temin etmiştir. 1941 de emisyona değişebilir tavan tayin edilmiştir. İkinci Dünya Savaşını izleyen dönemde, enflâsyon hızı artmıştır. 1949, da, banknot miktarındaki artış ekonominin büyüme hızına göre ayarlanmıştır. 1969 dan itibaren, yen dünyanın kuvvetli paraları arasına geçmiştir. Almancası : Japanische Zentralbank. Fransızcası : Banque du Japon. İngilizcesi : Bank ot Japan. (Bk; Japonya'da bankacılık, yen).