Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

JOINT - STOCK BANKS NEDİR?


İngiltere'de ve Amerika'da ayrı anlamlarda kullanılmamaktadır. İngiltere'deki Joint - Stock bankaları, mevduat toplamaktadırlar ve ticari kredi muamelelerinde ihtisaslaşmış durumdadırlar. Bunlara günümüzde kliring bankaları denilmektedir. Amerika'daki Joint - Stock bankaları, 1916 da çıkartılmış bir kanun gereğince halka sattıkları tahviller hasılatiyle tarım kredilerini finanse etmişlerdir. Amerikan sistemi, 1933 yılına kadar sürmüştür. (Bk; Malthus, Malthus'ün Nüfus Teorisi).