Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KÂR NEDİR?


Genel olarak hasılat, gelir, ya da satış fiyatının bunlarla ilgili masraflardan artan kısmı. Herhangi bir ticarî muameleden, meslekî faaliyetten, ya da herhangi belirli bir muameleden elde edilen maddî menfaat, işletme bilimindeki anlamı ile, genellikle bütün masrafların düşülmüş olup olmadığını belirtmek üzere kullanılan brüt ya da net gibi sıfatlarla ve belirli bir süre ile ilgili olarak «geçen yıl, ya da aya ait» gibi açıklamalarla birlikte kullanılır. Belirli bir işletmenin belirli bir faaliyet dönemi ile ilgili kâr toplamını ifade etmek üzere, net kâr yerine, net gelir teriminin kullanılması, gittikçe yaygınlaşmakta olan bir usuldür. Ekonomi biliminde, yeni bir girişimin tehlikelerini yüklenmesi sebebiyle üretimden girişimcinin aldığı paya da kâr adı verilmektedir.

Almancası : Profit.
Fransızcası : profit.
İngilizcesi : profit.