Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KÂRA KATILMA NEDİR?


Personelin işletme faaliyetinden elde edilecek sonuçlara menfaatleriyle bağlanmasını ve kazançtan pay almasını ön gören bir prensiptir.

İşletme kazancı üzerinde ancak ve yalnız sermaye sahibinin hakkı bulunduğunu benimsemiş geleneksel mülkiyet anlayışına karşıt bir kavram olarak ortaya atılmış ve uygulama alanına intikal ettirilmiştir.

Günümüzde, kâra katılma prensibi, sanayi ülkelerinde gittikçe daha geniş ölçüde uygulanmaktadır. Bazı memleketlerde, kanun koyucu, bu sistemin uygulanmasını mecburî tutmaktadır Sistemden beklenen başlıca fayda, sermaye ile emek arasında belirmiş olan gerginliği gidermektir.

İşverenler, genellikle, personelin kâra katılmasında fayda görmektedirler. Sendikalar ise, geliştirildiği takdirde, sermaye ve emek menfaatlerini birleştirebilecek her türlü formüle karşı çıkmaktadırlar.

Sendikalar, işçi ile işveren arasında direki menfaat bağları kurulmasını önlemeye ve sendika baskısının gitgide şiddetleneceği bir ortam yaratmağa önem vermektedirler.

Almancası : Gewinnbeteiligung.

Fransızcası : participation, participation aux bénéfices.

İngilizcesi : participation in profits.

(Bk; yönetime katılma).