Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KABİLİ RÜCU AKREDİTİF NEDİR?


Akreditifi açan banka tarafından her an iptal edilebilen akreditiftir. Kabili rücu akreditifler belirli bir süre ile veya iptaline kadar geçerli olmak üzere açılabilir. Malların imal veya tedarikinden sonra bunların gönderilmesine ve vesaikinin bankaya ibrazına kadar geçecek müddet içerisinde akreditifin iptal edilmek tehlikesi daima mevcuttur. Almancası : widerruthches Akkrediriv. Fransızcası : crédit revocable. ingilizcesi : revocable credit. (Bk; akreditif, gayri kabili rücu akreditif).