Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KABUL KREDİSİ NEDİR?


Bir üçüncü kişinin ticari senede garanti verdiği ve muhatap yerine mevcut olduğu durumları belirten terimdir. Bir malt işletmelerin senedi ödemeyi taahhüt etmesi ile kabul kredisi ortaya çıkar. Kabul kredisi, tüccar senetlerinin iskonto edilmesini kolaylaştırır. Aynı zamanda, atıl fonlara kısa dönemli plasman sahası açar. Kabul kredisinde ihtisaslaşmış firmalara örnek olarak İngiltere’deki Accepting Houses (Acceptance Houses) ile Merchant Bankers gösterilebilir. Almancası : Akzeptkredit. Fransızcası : credit réalisable par acceptation. İngilizcesi : acceptance credit. (Bk; Accepting Houses)