Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KADEMELENDİRİLMİŞ FİYATLAR NEDİR?


Aynı malın iki ayrı sürüm piyasası, diğer bir deyimle iki ayrı talep eğrisi olduğu vakit rastlanmaktadır.

Bu tür fiyat kuruluşu , özellikle eksik rekabet koşullarında gözlenen edilen bir durumdur.

Bir örnek verelim.

İkinci Dünya Savaşından önce, İngiltere’de halkın süt talebi elâstikî değildi. Buna karşılık, peynir imalâtçılarının talebi, yüksek bir elâstiklik gösteriyordu.

Perakende piyasasında tüketici talebinin elâstik olmaması, halkın bu gıda maddesine alışkanlığı ve düşkünlüğü ile izah edilmişti.

Peynir imalâtçıları talebinin yüksek elâstiklik göstermesi, dış rekabetten ileri geliyordu. Süt fiyatları yükselince, rakip ithalâtçılarla rekabet edemeyen imalâtçılar, üretimi daraltıyorlardı.

Bu nedenle, perakende süt satanlar, halka yüksek bir fiyat uygulamaktaydılar. Yüksek fiyatla halka satılamayan süt ise, ucuza imalâtçılara verilmekteydi.

Aynı kalite mal, biri imalâtçı ve diğeri tüketici durumunda olan iki ayrı müşteri grubuna ayrı fiyata satılmaktaydı.

Almancası : gestaffelte Preise, Preisdiskriminierung.

Fransızcası : prix différentiels.

İngilizcesi . discriminating prices. price discrimination.

(Bk; kademelendirilmiş monopol fiyatları).