Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KALDOR un DAĞILIM MODELİ NEDİR?


Millî gelirden yatırımlara ayrılan oran büyüdükçe, ücretlerden maadaki gelirlerin gayrı safi millî hasıladaki toplam pay oranları da genişlemektedir. Rant, kâr ve faiz gibi kaynağı mülkiyete bağlı gelirler, yatırım faaliyetinin hızlanmasından daha fazla yararlanmaktadır. Kaldor modeli'nin varsayımları şunlardır: (a) Tahlil süresi başlangıcında ekonomi dengededir ve tam çalışma koşulları altındadır, (b) Mülkiyete bağlı gelir kategorilerinde, marjinal tasarruf eğilimi ücretli sınıfınkinden yüksektir, (c) Tahlil süresi boyunca, marjinal tasarruf eğilimi sabittir, (d) Ücret gelirleri ile kaynağı mülkiyete bağlı gelirlerin toplamı, gayrı safi millî hasılaya eşittir. Ücret gelirlerini W, kaynağı mülkiyet olan gelirleri V, gayrı safi millî hasılayı Y ile gösterelim. Gayrisafi millî hâsıla, ücret gelirleri ile kaynağı mülkiyet olan gelirlerin toplamına - varsayım gereğince - eşittir: Y = W + P Ücret gelirinden ortalama tasarruf oranı sw ve kaynağı mülkiyet olan gelirlerden ortalama tasarruf oranı sv olsun.. Yatırımları / harfi ile gösterelim. Tasarruf yatırıma eşit varsayıldığından, yatırımlar ücretlerden ve mülkiyet gelirlerinden yapılan tasarrufların toplamına eşittir: l = svV + swW Ve dolayısıyla; I =svV + sw (Y—V) I =svV + sw Y— swV) Yukarıdaki son denklemin her iki yanını da Y ile bölelim. l/Y = (sv — sw)V/Y + sw Netice itibariye; V/Y yani kaynağı mülkiyet olan gelirlerin gayrı safi millî hâsıladaki göreli payı, l/Y nin yani ortalama yatırım eğiliminin bir fonksiyonudur. Almancası : Einkommensverteilungsmodell von Kaldor. Fransızcası : modéle de Kaldor sur la répartition des revenus. İngilizcesi : Kaldor's income distribution model. (Bk; Kaldor, Kaldor'un Büyüme Modeli, Kal- dor'un Vergi projesi).