Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KALKINMA PLÂNI NEDİR?


Bir ülkenin tamamı veya belirli bir bölgesi için belirlenen kalkınma hedefleri çerçevesinde iktisadi ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla özel kesim için yol gösterici ve kamu kesimi için emredici niteliğe sahip plan. (Bk; plân, büyüme senaryoları).