Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAMBİYO DENKLEŞTİRME FONU NEDİR?


Kısa süreli kambiyo kuru değişmelerini önlemek için başvurulan bir tedbirdir. Serbest döviz sistemlerinde para değerindeki düşmeler sadece dış ticaret açıklarının ve dış borçların etkisinden meydana gelmemektedir. Spekülatörlerin faaliyeti de etkili olabilir. Böyle durumlarda altın kasasına başvurmadan kambiyo denkleştirme fonu ile para değerinin sabit tutulması mümkün olabilmektedir. Kambiyo istikrar fonu, yahut kambiyo denkleştirme fonu devlet veya merkez bankası yahut çeşitli bankaların katılmasıyla kurulan bir konsorsiyum tarafından ulusal para ve yabancı dövizlerden meydana getirilebilir. Arzedilen dövizler bu fon tarafından satın alınır ve döviz talepleri, önceden tespit olunan bir kur üzerinden yine bu fon tarafından karşılanır. Kambiyo istikrar fonu geçici ve kısa dönemli dengesizliklerin ortadan kaldırılmasında yardımcı olabilir. Bir süre sonra denge normal etkilerle gerçekleşmezse fonun elindeki kaynaklar tükenir. Uzun bir dönem, dengenin sağlanamaması halinde döviz talebini kısıtlayıcı başka tedbirlere başvurmak zorunlu olur.

Almancası : Wâhrungsausgleichsfonds.
Fransızcası : fonds d'egalisation des changes, fonds de stabilization des changes.
ingilizcesi : exchange equalization fund, exchange egualization account.
(Bk; kambiyo kontrolü, tarifeler, takas sistemi vb.).