Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAMBİYO SENEDİ ve KAMBİYAL sözcükleri NEDİR?


İtalyancadaki cambiale'den gelir. Poliçe demektir. Kambiyo senedi, alacaklı tarafından üçüncü bir kişi yararına derhal veya belirli bir tarihte ödeme yapılmak üzere verilmiş bir ödeme emri ve taahhüdüdür. Kambiyo senetleri vadeli veya vadesiz olabilir. Ödeme gününden önce kabule arzedilmek şartını içine alabilir. El değiştirebilir, yani ciro sureti ile uygulanabilir. Millî para veya döviz olarak ödenebilir. Bu tür ödeme emirlerinin Babil'de, Eski Mısır'da ve Pomada kullanıldığı bilinmektedir. Ancak eldeki en eski örnek 1156 tarihlidir ve Cenova'da işleme konulmuştur. Kambiyo senetleri, geçmiş yüzyıllarda genellikle dış ticarette kullanılmıştır. Kıta Avrupa’sında, iç ticarette de, geniş bir uygulama alanına sahip bulundukları görülmektedir. Kambiyo senetlerine ait hükümler, örf ve âdet ile kanuna göre, bir memleketten diğerine değişmektedir. Örneğin İngiltere’de kambiyo senetleri isme, emre ve hamile yazılı olabilir. Amerika’da ise yalnız hamile yazılı kambiyo senedi keşide edilebilmektedir. Almancası : Wechselscheine, Tratte. Fransızcası : effet de rhange. İngilizcesi : bill of exchange. (Bk; çek, ticarî senetler, poliçe, kambiyo).