Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAMERALİZM NEDİR?


17. Yüzyıldan itibaren Almanya'da ve Avusturya'da Merkantilizmi ana çizgileri ile benimsemiş, devletin iktisadî rolüne büyük önem vermiş ve vergi sistemleri üzerinde tahliller yapmış bir iktisatçılar grubudur. Kamera, oda demektir. Bu sözcük, o tarihlerde kral hazinesi anlamına kullanılmaktaydı. Kameralistler, hükümdarlara ve prenslere, malî konularda fikir verirlerdi ve hazine menfaatinin savunuculuğunu yaparlardı. Başlıca Kameralistler arasında J.J. Becher. Ph. W. Hornick ve J.H. Justi zikredilebilir. J.H. Justi, vergi kurallarının formüle edilmesinde, Adam Smith'in öncüsü sayılmaktadır. Bu yazar vergi adaleti ve adil vergi kavramları üzerinde durmuş, vergi yükünün eşit olmasında fayda görmüş, vergi konusu ile değerinin geniş tutulması gerektiğini belirtmiş, az memur ve az masrafla yüksek randıman verecek vergi türlerini tavsiye etmiş, yükümlünün vergisini istekle ödemesindeki fayda üzerinde durmuştur. Almancası : Kameralismus, Kameralwissenschaft. Fransızcası : Cameralisme. İngilizcesi : Cameralism, Kameralism. (Bk: Kameralistik, Becher, Justi, Hornick).