Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAMU MALLARI NEDİR?


Maliye literatüründe, vasıfları dolayısıyla devletçe üretilen mal ve hizmetlere verilen addır. Bunlar için kollektif mallar adı da kullanılır. Bu mal ve hizmetlerin devlet tarafından üretilmesi, bir çok hallerde hem üretilmesi hem dağıtılması mecburiyeti, faydalarının bölünememesinden ve dolayısıyla piyasada alınıp satılabilecek şekilde parçalanamamasından ileri gelmektedir. Bu malların yarattığı fayda bütün toplumu hedef almaktadır. Bununla beraber, toplumun bir kısım fertlerinin bu mallardan faydalanması, diğerlerinin faydalanma imkânını azaltmamaktadır. Kamu mallarına en iyi örnek, millî savunma hizmetidir. Memleketin etkili şekilde korunması herkese teker teker ölçülmesi imkânı olmayan bir fayda sağlamaktadır. Devletin birçok yasama faaliyetleri, iç düzeri ve emniyeti koruma tedbirleri de bu alana girmektedir. Meselâ yeşilliklerin korunması, şehirlerin kirlenmesinin önlenmesi, asayişin sağlanması için yapılan hizmetler, üretilen mallar, kamu malı mahiyetindedir. Piyasa malı olamayacağı için, toplumun muhtaç olduğu kamu mallarının üretilmesi, devletin başlıca görevidir. Devlet ekonomisinin temel faaliyeti, bu malların üretilmesi ve dağıtılması etrafında dönmektedir. Bu faaliyet, vergi ile finanse edilir. Vergi, kamu hizmetlerinden bağımsız olarak ödendiği için hiç kimse kamu malları faydasından mahrum edilemez. Almancası : öffentliche Güter. Fransızcası; : bien commun, proprietö publigue domaintı public. İngilizcesi : public guods. (Bk; istifade Teorisi, iktidar Teorisi).