Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAMU SEKTÖRÜ NEDİR?


İktisadî hayatta devletin girişim faaliyetini bizzat yürüttüğü alanların tümünü ifade eden terimdir.

Almancası : öffentlichor Sektör der Wirtschait.
Fransızcası : secteur public.
İngilizcesi : public sector.
(Bk: iş adamlığı ve müteşebbisin rolü. Devletçilik, Devlet Kapitalizmi, Devlet Sosyalizmi).