Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAPALI EKONOMİ NEDİR?


Özelliği, kendine yeterli olmasıdır. Böyle bir sistemde, üreticinin faaliyeti, kendi nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamağı hedef tutar. Sistem içinde üretilen, genellikle, sistem içinde tüketilir. Dış dünya ile değişim yapılması, yoğun karakter taşımayan arızî bir fiil oluşturur. Kapalı ekonominin karşıt kavramı, açık ekonomist. En küçük kapalı ekonomi örneği, Robinson Crusoe ile Cuma'nın canlandırdıkları sistemdir. Pazara mal satmaksızın ve ihtiyaçlarının kayde değer bir kısmını pazardan satın almaksızın gıdasını. giyeceğini, aletlerini, barınağını veya kaçağını kendi fertlerinin emeğile temin eden aile. kapalı ekonomiye örnek gösterilebilir. Ortaçağ Köy ekonomisinin şehir ve kasaba ile iktisadî teması çok azdı. Şato yakınlarında yaşayan ve aynı feodal beye bağlı bulunan köylüler, mahallî üretimle mahallî ihtiyaçları karşılarlardı. Domain rural, iktisatçıların kapalı ekonomiye gösterdikleri örneklerden biridir. Milli ekonomi de, kapalı karakterde olabilir. Yabancı pazarlarla geniş ölçüde değişim yapmayan ülkeler için de, kapalı ekonomi deyimi kullanılmaktadır. Örneğin Japonya, 1854 yılına kadar, kapalı ekonomi rejiminde idi. Sovyet Rusya uzun yıllar kapalı rejim altında yaşamıştır, ilh..