Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAPAMA KURALLARI NEDİR?


Genel denge modellerinde temel nedensellik ilişkilerini sağlayan, kamu dengesi, ödemeler dengesi ve yatırım tasarruf dengesinde hangi değişkenlerin içsel, hangi değişkenlerin dışsal olacağını belirleyen makro ekonomik özdeşliklerdir.