Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAPASİTE NEDİR?


Üretilebilir toplam miktar, bir mal veya hizmeti üretebilmek yeteneği ve imkanlarının belli bir ölçü ile deyimlendirilmesidir.