Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAPATMA NEDİR?


Dünya Bankasından sağlanan krediler iki yöntemle kullanılabilmektedir. Bu yöntemden ilki avans ve bu avansın yenilenmesi (replenishment ) suretiyle özel hesap yöntemi, diğeri direkt ödeme yöntemidir. Avansın yenilenmesi yönteminde harcama tutarları yürütücü kuruluş tarafından doğrudan faturayı düzenleyen firmalara ödenmektedir. Kapatma (replenishment) talebi iki yöntem ile yapılmaktadır. Bu yöntemlerden ilki Harcama Bildirimi(SOE), diğeri ise Özet Tablosu (Summary Sheet) yöntemidir. Bu iki yöntem birbirinden sözleşme tutarının büyüklüğüne bağlı olarak ayrılmaktadır. İkraz/kredi anlaşmasına ilaveten hazırlanan belgeler arasında yer alan “Disbursement Letter”da her bir kategori ile ilgili olarak yapılacak harcamaların SOE limitleri gösterilmektedir. Bu limitlerin projenin ihtiyaçlarına göre zaman içerisinde değiştirilmesi mümkündür. Disbursement Letter’de belirtilen bu limitlerin altında kalan her bir sözleşme tutarı ile ilgili yapılan harcama, SOE yöntemiyle yapılacak kapatma başvurusu kapsamında ele alınacaktır. Eğer sözleşme tutarı SOE limitlerinin üzerindeyse, bu sözleşme ile ilgili yapılan harcamalar SOE limitinin altında kalsa dahi SOE kapsamında değerlendirilmeyecektir.

İngilizcesi; Replenishment