Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAPİTAL BİRİKİMİ NEDİR?


Bir ekonomide zaman içerisinde sermaye stokunda meydana gelen artış. Marksist kuramda, üretim süreci sonucunda elde edilen artık değerin bir kısmının sermayeye dönüştürülme süreci.

(Bk; sermaye birikimi).