Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAPİTALİZASYON NEDİR?


Firma bünyesinde birikmiş yedeklerin ve kârın sermayeye çevrilmesidir. Kapitalizasyon işlemi, hissedarlara bedel almaksızın paylarıyla orantılı miktarda yeni aksiyon vermek veya ellerindeki aksiyonları daha yüksek itibarî değer yazılı senetlerle değiştirerek yapılır. Kapitalizasyon, hisse değerlerinde nominal bir artış sağlamakla beraber, bir gerçek değer artışı oluşturmaz.