Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAR ve ZARAR HESABI NEDİR?


Bir işletmede işletmenin dönem sonu kar ve zarar durumu ortaya koyan, kar veya zararın ortaya çıkışını yol açan gelirleri ve giderleri ve kayıpları özetleyen hesaptır. İşletmenin kar ve gelirler bu hesabın alacak tarafına, zarar ve giderleri ise borç tarafına kayd edilir.

Almancası : Gewinn - und Verlustrechnung.
Fransızcası : Compte de pertes et de profits.
İngilizcesi : prof it and loss account.
(Bk; bilânço, kâr).