Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KARA ABLUKASI NEDİR?


Batılı tarihçiler, Napolyon'un adına bağlamak alışkanlığındadırlar. Hakikatte, ilk kez kara ablukasını düşünen ve uygulayan Yıldırım Beyazit'tir. Yıldırım Beyazıt, Ankara Meydan Savaşından önce, On iki Adayı almaya hazırlanıyordu. Bu adaların savunma gücünü zayıf düşürmek için bir tedbir olarak Anadolu kıyılarından zahire ihracını yasaklamıştı. Gıda stokları kurmak imkânından mahrum bıraktığı mahaliî halkın uzun bir mukavemet gösteremeyeceğini hesaplamıştı Timur'un Anâdoluya sefer açması, kara ablukasının neticeye ulaşmasını önlemiştir. Napolyon, kara ablukasını 1806 da ingiltereye karşı tedbir olarak almıştı. Avrupa limanlarının İngiliz ticaretine kapatılmasıyla düşman ülke ekonomisine bir darbe vurmayı hedef tutmuştu. Fakat aldığı tedbirin Avrupa devletlerini de zor duruma düşürmesi, Fransayı bir koalisyon karşısında bırakmıştır. Almancası : Kontinentalblockade. Fransızcası : blocus Continental. İngilizcesi : continental blockade. economic blockade.