Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KARMA EKONOMİK SİSTEM İKTİSADİ GÖRÜŞ NEDİR?


Kapitalizm ve sosyalizmin kimi yönlerini alarak işleyen sistemlerdir. Genelde özel mülkiyetle kamu mülkiyetini, teşvik unsuru olarakta fiyatlar ve yasa-düzenlemeleri birleştirir. Arz ve talep yasalarını gözardı etmeden sisteme müdahele ederler.