Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ NEDİR?


Karşılaştırmalı tablolar analizi, bir işletmenin veya kuruluşun farklı tarihlerdeki iki veya daha fazla mali tablolarının karşılaştırılması, her hesap ve hesap gruplarında meydana gelen değişiklikler ile bunların trendlerinin saptanması ve yorumlanmasıdır.

İngilizcesi; Karşılaştırmalı Tablolar Analizi