Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KATALLAKTİK yahut CATALLACTIÛUE NEDİR?


On Dokuzuncu Yüzyılda iktisat ve siyasi iktisat terimlerinin yerini almak üzere teklif edilmiştir.

Bu kelime, değişimler bilimi anlamına gelmektedir.

İktisat yahut siyasî iktisat yerine katallaktik terimini teklif edenler, bu ilim dalını insan psikolojisine ve davranışlarına ait analizlerden ayırmak ve yalnız maddelerin üretimini, ticaretini ve dağılımını kapsayan bir inceleme konusu haline getirmek gerektiğine inananlardır.

Katallaktik terimine taraftar olanlar, ekonomik konuların incelenmesinde, beşeri karakter taşımayan materyalist bir yaklaşımı tercih etmekte idiler.

Almancası : Katalaktik.

Fransızcası : catallactique.

İngilizcesi : catallactics.

(Bk; iktisat, âconomie politique).