Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KATILMA BELGESİ NEDİR?


Yatırım fonlarına katılanların sahip oldukları payları ve hakları gösteren, paraya çevrilebilen, nama ve hamiline yazılı kıymetli evraktır.