Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KATMA BÜTÇE NEDİR?


Dairelerin gelirleri ve giderleri, genel bütçeden ayrı ve kendilerine ait cetvellerde gösterilir. Her katma bütçe, ayrı bir tasarı ve kanun konusudur. Katma bütçeli dairelerin yalnız gelirleri ile giderleri arasındaki fark yani fazlalık yahut eksiklik halinde tecelli eden bakiye genel bütçeye ulaşmıştır Üniversiteler gibi, kendi fonksiyonlarına özgü gelirleri olan yahut geniş döner sermaye ile çalışan kamu kuruluşları, genellikle katma bütçelerle yönetilir. Katma bütçeler, Genellik Prensipinin bir istisnasıdır. Ancak Maurice Duverger, bu istisnanın yalnız malî bakımdan söz konusu olabileceğini ve politik bakımdan katma bütçelerin genel bütçe ile aynı prosedüre ve denetime bağlı bulunduğunu belirtmektedir.

Almancası : Nachtragshaushalt.
Fransızcası : budget annexe.
İngilizcesi : supplementary budget.
(Bk; bütçe, bütçe dönemi, bütçenin kanunlaşması. bütçenin parlamentoda müzakeresi).