Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAYDIRILMIŞ KREDİLER NEDİR?


Özellikle konut edinmek isteyenlerin yararlandıkları bir üsuldür. Herbiri kırkar bin lira tasarruf etmiş konut edinmek isteyen yedi kişi olsun. Hiçbirinin parası, 280 bin liralık bir daire almağa yetmiyecektir. Fakat bu paralar bir araya toplanırsa, içlerinden bir tanesi arzuladığı konuta kavuşabilecektir. Konut kredileri veren bir banka, bir büyük inşaat şirketi veya iyi organize edilmiş bir kooperatif; kaydırılmış krediler sistemini şöyle organize edebilir: 40 bin lira getirip yatıranlara örneğin iki yıl sonra veya sırası gelince 160 bin lira kredi almak hakkını tanıyacağını ilân eder. Bu ilân, pek çok kimseleri hesap açtırmaya sevkeder. Diye­lim ki: ilk yıl 5 yüz kişi, ikinci yıl 9 yüz kişi ve üçüncü yıl 2 bin kişi kırkar bin lira yatıracaklardır. Banka veya şirket, paranın fazlasını kendi muamelelerinde işletecek ve eksiğini kendi fonlarından tamamlayacaktır. Sıranın altındakilere ait mevduatı, süresini doldurmuş veya sırası gelmiş müşterilerin hesabına kaydırarak, konut finansmanını yürütecektir. Bu sisteme göre açılan krediler orta vadelidir. Faiz oranı da, avantajlıdır.