Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KENNEDY ROUND NEDİR?


Amerikanın gümrük politikasında bir dönüm noktasıdır. Kennedy Round müzakereleri 1964 Mayısından 1967 Haziranına kadar Cenevrede gerçekleşmiştir. Bu müzakerelerin hedefi gümrük tarifelerinin indirilmesi. Ortak; Pazarın dışarıya uygulamağı tasarladığı himayeci rejimin hafifletilmesi ve GATT sisteminin daha ileri bir merhaleye götürülmesi idi. Kennedy Round, Ortak Pazar'ın dışarıya 1 Temmuz 1968 den itibaren uyguladığı gümrüklerde önemli bir indirme sağlamıştır.

Almancası : Kennedy - Punde.
Fransızcası : Kennedy, Round.
İngilizcesi : Kennedy round.
(Bk; Alexander Hamilton. GATT, Clayton Plânı, Avrupa Ortak Pazarı).