Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KEŞİDECİ NEDİR?


Çek ve poliçeyi tanzim ve imza eden kimsedir. İmzanın el yazısı ile olması ve senedin yüzünde ve metnin altında bulunması gereklidir. Poliçenin vekil aracılığıyla düzenleyip imzalanması da mümkündür. Ancak bunun için vekilin kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisini taşıması gerekir.
Almancası : Aussteller.
Fransızcası : tireur.
İngilizcesi : drawer.
(Bk; ticarî senetler, çek).