Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?


Bir işyerinde en az bir yıl çalışmış bir işçiye , hizmet sözleşmesindeki şartların sona ermesi durumunda , işveren tarafından ödenen paradır. İşçiye kıdem tazminatının verildiği durumlar şunlardır: işçinin ölümü ;hizmet sözleşmesinin işveren tarafından feshi ; hizmet sözleşmesinin işçi tarafından feshi ; işçininemekliliğe hak kazanarak işten ayrılması ; işçinin askerlik nedeniyle işten ayrılmasıdır.

İngilizcesi; Severance Pay