Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KİRALAMA VE ÖDÜNÇ VERME KANUNU NEDİR?


İkinci Dünya Savaşında askeri yardımın sürdürülmesini sağlamak maksadile F. D. Poosevelt'in talebi üzerine Amerikan Kongresi tarafından kabul edilmiştir. Kanunun tarihi, 11 Mart 1941 dir.

İngiltere, harbin başlangıcında, bir süre kendi kaynaklarına dayanarak dış finansman ihtiyaçlarını karşılamıştır. Ancak altın ve döviz rezervleri ile dış yatırımlar portföyü kullanıldıktan ve Rusya da savaşa girdikten sonra, cephelerde dış ödeme olanaklarının yetmiyeceği ölçüde askerî malzemeye ihtiyaç duyulmuştur.

Kiralama ve Ödünç Verme Kanunu gereğince 1941 - 1948 arasında 48 milyar 672 milyon dolarlık yardım yapmış ve 3 milyar dolarlık kredi açmıştır.

Kiralama ve Ödünç Verme, UNRRA, işgal edilmiş bölgeler ihtiyaçları, iktisadi yardım, tarım ürünleri fazlası, malzeme, Export-lmport Bank ve Avrupa Kalkınma programı için 1960 yılına kadar Amerikanın yaptığı yardımların ve açtığı kredilerin toplamı, 138 milyar 408 milyon dolar olarak hesaplanmaktadır Ancak aynî mahiyet taşıyan yardımlarda, uygulanan fiyatların gerçek piyasa değeri altında bulunduğu malûmdur.

Almancası : Leih-und Pachtgesetz.

Fransızcası : Loi du Prét-Bail.

İngilizcesi : Lend-Lease Act.