Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KİRALIK KASALAR NEDİR?


İlk defa, 19. Yüzyılın ikinci yarısında banka hizmetleri arasında yer almıştır. Mücevherat, aksiyon ve obligasyon, pul koleksiyonu, fotoğraf albümü, mülkiyet ve alacak senetleri yahut önemli evrak gibi çalınmasından, kaybolmasından veya yanmasından endişe edilebilecek maddî ve manevî açılardan değerli eşya vardır. Meraklı gözlerden, hırsızlardan, ihtiyatsız aile fertlerinden ve diğer ihtimallerden korunmak istenen kıymetler için özel yer hazırlamak fikri Amerikalılara aittir. 1861 de kurulan Saf e Deposit Company of New York. anahtarlarından biri müşteride ve diğeri bankada duracak çift kilitli kasa gözleri kiralamaya başlamıştır, ingiltere ve Fransada, kısa zaman sonra aynı sistem uygulanmıştır. Diğer ülkelerin bankaları, kiralık kasa sistemini tedricen benimsemişlerdir. Kiralık kasanın diğer bir faydası, bazen yerini ve hattâ mevcudiyetini sahibinden başkasının bilmemesidir. İktisat tarihinde, kiralık kasaların masuniyetini ihlâl edici müdahalelere çok az rastlanmıştır. Banka soyguncuları, bodrum katındaki kiralık kasa servisine inmemekte ve bu serviste kaybedilecek zamanı tehlikeli saymaktadırlar. Şimdiye kadar yalnız Komünist ihtilâlcilerin eline düşmüş memleketlerde ve bazı diktatörlük rejimlerinde kiralık kasaların açtırıldığı görülmüştür. Bankaların kiralık kasalardan sağladıkları asıl menfaat, bu hizmet karşılığında aldıkları ücret değildir. Kasa kirasının banka masrafını bile karşılamadığı durumlar eksik değildir. Kiralık kasa servisinden bir bankanın beklediği fayda, dolgun mevduat yatırabilecek ve menkul kıymet portföyüne sahip bulunan kimseleri işletmeye bağlamayı kolaylaştırmasıdır.
(Bk; banka hizmetleri).