Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KISIR MESLEKLER NEDİR?


Fizyokratların doktrininde geçen bir terimdir.

Fizyokratlar yahut ekonomistler denilen akım, 18. Yüzyılın ikinci yarısında doğmuştur. Bu akımın mensuplarına göre, net hasılâ yaratıcı tek faaliyet alanı, tarım'dı. Diğer meslekler, toprak ekonomisinin ürettiği gıda maddeleri ve ham madde sayesinde faaliyetlerini idame ettiriyorlardı. Sosyal bünyeyi ziraî nüfus besliyordu. Sanayi ve ticaret, kısır mesleklerdi. Ziraî faaliyet sonucu elde edilen değerler, İktisadi Tabloda belirtilen kanallardan toprak sahiplerine ve kısır mesleklere geçmekte idi.

Fizyokratların ticaret ve sanayii kısır meslekler olarak nitelendirmeleri, küçümseme eseri değildi. Onlar, bu mesleklerin faydasız ve parazit karakterli olduklarını düşünmüyorlardı. Maksatları, sanayiin ve ticaretin yeni kıymet yaratmadığını, yalnız mevcut servetlerin şeklini ve kullanış tarzını değiştirdiğini ifade etmekti.

Almancası : sterile Berufe.

Fransızcası : classe stérile.

İngilizcesi : sterile professions.

(Bk; net hasıla, Fizyokratlar, İktisadî Tablo. Dr. Quesnay).