Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KİT veya KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ NEDİR?


Devletin ekonomik alanda mal ve hizmet üreten kuruluşlarının tümüne verilen addır. Bunların sermayelerinin tümü devlet tarafından karşılanır ve bu kuruluşlar özel hükümlere bağlı olarakyönetilirler. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK) ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri (İDT) olarak ikiye ayrılır.