Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KIYI BANKACILIĞI NEDİR?


Türk bankacılık sisteminde ne kadar kıyı bankacılığı olarak adlandırılırsa da esas anlamıyla, "kıyı ötesi" anlamına gelen, "off-shore banking" çok uluslu şirketlere hizmet eden. müdahale ve vergilendirmenin asgari düzeyde tutulduğu ve konvertible paralarla çalışan bir bankacılık türüdür. Genelde serbest bölgelerde yapılan bu tür bankacılığın aradığı temel özellik, mali işlemlerin liberal tarzda yürütüldüğü merkezlerdir. Siyasi istikrar arayan bu tür bankacılık hizmetlerinin verildiği en ünlü merkezler arasında Hong Kong, Ceyman ve Bahama adaları, Bahreyn, Lüksemburg, Beruda ve İsviçre önde gelir. Filipinler, Güney Kore ve Singapur'da da kıyı bankacılığı gelişmiştir.