Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KIYMETLİ MADENLER ARACI KURULUŞU NEDİR?


Hazine Müsteşarlığınca borsada üye olarak faaliyet göstermelerine izin verilen, kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına işlem yapan kıymetli madenler aracı kurumları, bankalar, yetkili müesseseler, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye’deki şubeleridir.

İngilizcesi; The Intermediary Institutions Of Precious Metal