Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KLASİK EKOLE TEPKİLER NEDİR?


Dört koldan gelmiştir.

Alman Tarihçi Ekolü, Klâsiklerih tahlil metodlarını ve tekniğini eleştirmiştir.

Milli İktisat Doktrini, Klâsiklerin serbest değişim ve Liberalizm hakkındaki kanaatlerini çürütmeye çalışmıştır.

Müdahalecilik taraftarları ve Kürsü Sosyalistleri, ferdiyetçiliğe ve serbest düzen fikrine karşı çıkmışlardır.

Sosyalistler, Klâsiklerin sosyal konulara ilişkin zihniyetlerini hücumlarına hedef tutmuşlardır.

Almancası : Kritik gegen die Klassische Schule.

Fransızcası : réactions contre l’école classique.

İngilizcesi : critics of the Classical School.

(Bk; Klâsikler. Alman Tarihçi Ekolü. Millî iktisat Doktrini, Müdahalecilik. Kürsü Sosyalisleri, Sosyalizm).